Prama Hotel Sanur

Prama Hotel Sanur

AERIAL VIEW

AERIAL VIEW 01

AERIAL VIEW 01

AERIAL VIEW

AERIAL VIEW

AERIAL VIEW

AERIAL VIEW 02

AERIAL VIEW 02

AERIAL VIEW

AERIAL VIEW

FASILITIES

SPLASH POOL

SPLASH POOL

FASILITIES

FASILITIES

FASILITIES

LOBBY

LOBBY

FASILITIES

FASILITIES

FASILITIES

FASILITIES

ACCOMMODATIONS

POOL VILLA - BED ROOM

POOL VILLA - BED ROOM

ACCOMMODATIONS

ACCOMMODATIONS

ACCOMMODATIONS

POOL VILLA - LIVING ROOM

POOL VILLA - LIVING ROOM

ACCOMMODATIONS

ACCOMMODATIONS

ACCOMMODATIONS

POOL VILLA - GARDEN

POOL VILLA - GARDEN

ACCOMMODATIONS

ACCOMMODATIONS

ACCOMMODATIONS

CLUB ROOM

CLUB ROOM

ACCOMMODATIONS

ACCOMMODATIONS

ACCOMMODATIONS

DELUXE SEA VIEW

DELUXE SEA VIEW

ACCOMMODATIONS

ACCOMMODATIONS

ACCOMMODATIONS

SUITE ROOM

SUITE ROOM

ACCOMMODATIONS

ACCOMMODATIONS

DINING

BAMBOO BAR

BAMBOO BAR

DINING

DINING

DINING

BASILICO

BASILICO

DINING

DINING

DINING

PRAMA BAR

PRAMA BAR

DINING

DINING